Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

pedagog szkolny: mgr Iwona Blicharz

biblioteka szkolna: mgr Agnieszka Luty, mgr Izabella Mróz

przedmioty ogólnokształcące:

biologia: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

chemia: mgr Agnieszka Matysiewicz

fizyka: mgr Waldemar Niezabitowski, mgr inż. Jacek Warakomski

geografia: mgr Teresa Rymarz

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr inż. Jan Ustymiuk

historia: mgr Małgorzata Goławska mgr Bożena Caboń-Błaszczak

historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Goławska mgr Bożena Caboń-Błaszczak

informatyka: mgr inż. Justyna Stolarek, mgr inż. Krzysztof Szymanek

język polski: mgr Anna Ausz , mgr Ewa Kępa, mgr Izabella Rykwa

język angielski: mgr Tomasz Fałkowski, mgr Katarzyna Kozak, mgr Agnieszka Piasecka-Jóźwiak, mgr Justyna Ujma

język angielski zawodowy: mgr Tomasz Fałkowski, mgr Katarzyna Kozak, mgr Agnieszka Piasecka-Jóźwiak, mgr Justyna Ujma

język niemiecki: mgr Grażyna Gromek, mgr Anna Mazur

język rosyjski: mgr Teresa Zielińska

matematyka: mgr Agnieszka Matysiewicz, mgr Ewa Młynarczyk, mgr inż. Renata Włodarczyk, mgr Małgorzata Żyśko

podstawy  przedsiębiorczości: mgr Bożena Caboń-Błaszczak, mgr inż. Mirosława Włodarczyk

religia: mgr Grażyna Flis, mgr Magdalena Kołtyś

wiedza o kulturze: mgr Anna Ausz

wiedza o społeczeństwie: mgr Bożena Caboń-Błaszczak

wychowanie fizyczne: mgr Zbigniew Bartkiewicz, mgr Paweł Dmitruk,  mgr Mirosław Staniec, mgr Jarosław Popławski

wychowanie do życia w rodzinie: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

przedmioty zawodowe:

bezpieczeństwo pracy: mgr inż. Jan Ustymiuk

budowa i naprawa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jacek Warakomski

budowa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Artur Podolski

diagnostyka pojazdów samochodowych: mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek

elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela, mgr inż. Karol Mróz

nauka jazdy: mgr Marcin Żyszkiewicz, mgr Marek Branica

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym: mgr inż. Paweł Szabała

podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jacek Warakomski, mgr inż. Ryszard Morawski

podstawy konstrukcji maszyn: mgr inż. Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Waldemar Fijołek

pracownia obsługi pojazdów samochodowych: mgr inż. Jan Treszczotka, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Kazimierz Woźniak

pracownia rysunku technicznego: mgr inż. Mirosław Bartos

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych: mgr inż. Arkadiusz Borowiec, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Kazimierz Woźniak

pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela, mgr inż. Jacek Warakomski, mgr inż. Karol Mróz

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami: mgr Marcin Żyszkiewicz

silniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Jan Treszczotka

praktyczna nauka zawodu:

biuro obsługi klienta: mgr Sławomir Daniel

naprawa samochodów:  mgr Marek Branica, mgr inż. Artur Dyszewski, Andrzej Jaszuk, mgr. inż. Mariusz Kamiński, mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr Marek Lipoński, mgr Janusz Sagan, mgr inż. Robert Wójcik, mgr inż. Zbigniew Zagdański

naprawa samochodów – elektryka: Ryszard Górecki

obróbka ręczna: mgr inż. Jarosław Fiut, mgr inż. Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Mirosław Haponiuk, mgr Tomasz Winiarski,

obróbka plastyczna: mgr Tomasz Winiarski

obróbka mechaniczna: mgr inż. Janusz Borys, , inż Zbigniew Komar, mgr inż. Jarosław Fiut

stacja kontroli pojazdów: mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr inż. Roman Kowalczyk, Wojciech Kubaszewski