Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

pedagog szkolny: mgr Iwona Blicharz

biblioteka szkolna: mgr Małgorzata Kozak, mgr Agnieszka Luty, mgr Lidia Szymańska

przedmioty ogólnokształcące:

biologia: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

chemia: mgr Agnieszka Matysiewicz

fizyka: mgr Waldemar Niezabitowski, mgr inż. Jacek Warakomski

geografia: mgr Teresa Rymarz

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr inż. Jan Ustymiuk

historia, historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Goławska mgr Bożena Caboń-Błaszczak

informatyka: mgr inż. Andrzej Dąbrówka, mgr inż. Justyna Stolarek

język polski: mgr Ausz Anna, mgr Katarzyna Dziuba, mgr Ewa Kępa

język angielski: mgr Tomasz Fałkowski, mgr Katarzyna Kozak, mgr Agnieszka Piasecka-Jóźwiak, mgr Justyna Ujma

język niemiecki: mgr Grażyna Gromek, mgr Anna Mazur

język rosyjski: mgr Teresa Zielińska

matematyka: mgr Agnieszka Matysiewicz, mgr Ewa Młynarczyk, mgr inż. Renata Włodarczyk, mgr Małgorzata Żyśko

podstawy  przedsiębiorczości: mgr Bożena Caboń-Błaszczak mgr inż. Mirosława Włodarczyk

religia: mgr Grażyna Flis, mgr Magdalena Kołtyś

wiedza o kulturze: mgr Ewa Kępa

wiedza o społeczeństwie: mgr Bożena Caboń-Błaszczak

wychowanie fizyczne: mgr Zbigniew Bartkiewicz, mgr Paweł Dmitruk, mgr Edward Dziedzina-Wiwer, mgr Mirosław Staniec, mgr Anna Trojanowska

wychowanie do życia w rodzinie: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

przedmioty zawodowe:

bezpieczeństwo pracy: mgr inż. Jan Ustymiuk

budowa i naprawa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jacek Warakomski

budowa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski

diagnostyka pojazdów samochodowych: mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek

elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela

nauka jazdy: mgr Marcin Żyszkiewicz, mgr Marek Branica

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym: mgr Sławomir Skiba

podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jan Treszczotka, mgr inż. Ryszard Morawski

podstawy konstrukcji maszyn: mgr inż. Waldemar Fijołek, mgr inż Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Renata Włodarczyk

pracownia obsługi pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek

pracownia rysunku technicznego: mgr inż. Mirosław Bartos, mgr inż. Waldemar Fijołek

pracownia diagnostyki samochodów: mgr inż. Arkadiusz Borowiec, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Kazimierz Woźniak

pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela, mgr inż. Jacek Warakomski, mgr inż. Karol Mróz

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami: mgr Marcin Żyszkiewicz

silniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Jan Treszczotka

praktyczna nauka zawodu:

biuro obsługi klienta: mgr Sławomir Daniel

naprawa samochodów:  mgr Sławomir Daniel, mgr inż. Artur Dyszewski, Andrzej Jaszuk, mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr Marek Lipoński, mgr Janusz Sagan, mgr inż. Robert Wójcik, mgr inż. Zbigniew Zagdański

naprawa samochodów – elektryka: Ryszard Górecki

obróbka ręczna: mgr inż. Zbigniew Gołębiowski, mgr Tomasz Winiarski,  mgr Grzegorz Zarzyka,mgr inż. Jarosław Fiut, mgr inż. Mirosław Haponiuk

obróbka plastyczna: mgr Tomasz Winiarski

obróbka mechaniczna: mgr inż. Jarosław Fiut, mgr Grzegorz Zarzyka, mgr inż. Janusz Borys

stacja kontroli pojazdów: Wojciech Kubaszewski, mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr inż. Roman Kowalczyk