Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

pedagog szkolny: mgr Iwona Blicharz

biblioteka szkolna: mgr Małgorzata Kozak, mgr Agnieszka Luty, mgr Lidia Szymańska

przedmioty ogólnokształcące:

biologia: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

chemia: mgr Agnieszka Matysiewicz

fizyka: mgr Waldemar Niezabitowski, mgr inż. Jacek Warakomski

geografia: mgr Teresa Rymarz

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr inż. Jan Ustymiuk

historia, historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Goławska mgr Bożena Caboń-Błaszczak

informatyka: mgr inż. Andrzej Dąbrówka, mgr inż. Justyna Stolarek

język polski: mgr Ausz Anna, mgr Katarzyna Dziuba, mgr Ewa Kępa

język angielski: mgr Tomasz Fałkowski, mgr Katarzyna Kozak, mgr Agnieszka Piasecka-Jóźwiak, mgr Justyna Ujma

język niemiecki: mgr Grażyna Gromek, mgr Anna Mazur

język rosyjski: mgr Teresa Zielińska

matematyka: mgr Agnieszka Matysiewicz, mgr Ewa Młynarczyk, mgr inż. Renata Włodarczyk, mgr Małgorzata Żyśko

podstawy  przedsiębiorczości: mgr Bożena Caboń-Błaszczak, mgr inż. Mirosława Włodarczyk

religia: mgr Grażyna Flis, mgr Magdalena Kołtyś

wiedza o kulturze: mgr Ewa Kępa

wiedza o społeczeństwie: mgr Bożena Caboń-Błaszczak

wychowanie fizyczne: mgr Zbigniew Bartkiewicz, mgr Paweł Dmitruk, mgr Edward Dziedzina-Wiwer, mgr Mirosław Staniec, mgr Anna Trojanowska

wychowanie do życia w rodzinie: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

przedmioty zawodowe:

bezpieczeństwo pracy: mgr inż. Jan Ustymiuk

budowa i naprawa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jacek Warakomski

budowa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski

diagnostyka pojazdów samochodowych: mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek

elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela

nauka jazdy: mgr Marcin Żyszkiewicz, mgr Marek Branica

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym: mgr Sławomir Skiba

podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jan Treszczotka, mgr inż. Ryszard Morawski

podstawy konstrukcji maszyn: mgr inż. Waldemar Fijołek, mgr inż Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Renata Włodarczyk

pracownia obsługi pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek

pracownia rysunku technicznego: mgr inż. Mirosław Bartos, mgr inż. Waldemar Fijołek

pracownia diagnostyki samochodów: mgr inż. Arkadiusz Borowiec, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Kazimierz Woźniak

pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela, mgr inż. Jacek Warakomski, mgr inż. Karol Mróz

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami: mgr Marcin Żyszkiewicz

silniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Jan Treszczotka

praktyczna nauka zawodu:

biuro obsługi klienta: mgr Sławomir Daniel

naprawa samochodów:  mgr Sławomir Daniel, mgr inż. Artur Dyszewski, Andrzej Jaszuk, mgr. inż. Mariusz Kamiński, mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr Marek Lipoński, mgr Janusz Sagan, mgr inż. Robert Wójcik, mgr inż. Zbigniew Zagdański

naprawa samochodów – elektryka: Ryszard Górecki

obróbka ręczna: mgr inż. Jarosław Fiut, mgr inż. Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Mirosław Haponiuk, mgr Tomasz Winiarski,  mgr Grzegorz Zarzyka,

obróbka plastyczna: mgr Tomasz Winiarski

obróbka mechaniczna: mgr inż. Janusz Borys, mgr inż. Jarosław Fiut, mgr Grzegorz Zarzyka,

stacja kontroli pojazdów: mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr inż. Roman Kowalczyk, Wojciech Kubaszewski